Finansiering

Hvorfor eie når du kan leie?

Leasing er en meget populær finansieringsform og er særdeles velegnet for maskiner og annet utstyr. En leasingavtale kan i hovedsak inngås for alle drifts- og anleggsmaskiner som kan skilles ut som egen enhet og avskrives.

 • Vi i Ikano Bank har spesialisert oss på leasing, samt leiefinansiering av driftsmidler og løsøre innenfor en rekke bransjer.
 • Vi tilbyr enkle og attraktive finansielle løsninger til våre kunder, både i det private næringsliv og offentlig sektor.
 • Vi er spesialister på finansiering som støtter ditt salg.
 • Vi kan skreddersy løsninger som tilfredsstiller ønsker og behov både hos leverandøren og kunden. Dette gir leverandøren mulighet til å øke omsetningen samtidig som en løsning med både salg og finansiering blir mer attraktivt for kunden.

Fordeler for deg som kunde

Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den Fordeler med leasing for deg som er leverandørperioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening.

Det er smart å leie!

Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening.

 • Økt handlekraft
  Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.
 • Enklere økonomistyring
  Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.
 • Økt konkurranseevne
  Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.
 • Skattefordel
  Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.
 • Hva kan leies?
  De fleste typer driftsutstyr. Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives.
  Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leieavtalen.
 • Forsikring
  Utstyr som leies må forsikres – Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.

Ikano Bank gir deg muligheten til å få en totalløsning fra leverandørpartner. Utstyr, tilleggstjenester, finansiering og forsikring tilbys på et sted – enkelt og effektivt!